2019 оны 10-р сард Welleps компани Вьетнамын хуванцар үзэсгэлэн дээр.

2019 оны 10-р сард Вьетнамын хуванцар үзэсгэлэнгийн үеэр Welleps компани.

hrt (1) hrt (2)


Бичлэгийн цаг: 7-р сарын 06-2020